Taal‎ > ‎

Onderwerpen Bru-taal

Hoofdspel-onderwerpen: 
(Deze onderwerpen zijn in eerste instantie op verplichte volgorde. Eenmaal gespeeld kunnen de spellen wel opnieuw willekeurig gespeeld worden.)
Synoniemen, werkwoordsvorm, samengestelde zinnen, verkleinwoorden, bezittelijk vnmw, tegenstelling, moeilijke woorden, meervouden, vergrotende trap, voltooid deelwoord, verleden tijd, verkleinwoorden, overtreffende trap,.

Oefenspel-onderwerpen:
(Deze spellen zijn willekeurig te kiezen, waarbij je kan kan kiezen van 10 tot 100 vragen)
Werkwoorden: persoonsvorm in verschillende tijden, Voltooid deelwoord.
Woordenschat: moeilijke woorden, synoniemen.
Woordvorming: overtreffende trap, bezitt. vnmw, tegenstellingen, meervouden, verkleinwoorden, vergrotende trap.
Zinnen: Samengestelde zinnen.

Comments