Startpagina‎ > ‎

Didactisch

'Wat kan je niet spelenderwijs leren?'

Woord vooraf

Op deze website wordt bewust gebruik gemaakt van de term de app 'spelen' . Apps speel je in feite ook. Veel apps zijn ook gebaseerd op gamification. Uiteindelijk leren de kinderen tijdens dit spelen. Voor veel kinderen klinkt spelen aantrekkelijker dan leren!

Inzet iPad

Op de afbeelding is te zien op welke manieren de iPad didactisch ingezet kan worden.
(klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)


iPad in de groep

Als de iPad in de groep geïntroduceerd wordt is het belangrijk dat aan de volgende zaken aandacht wordt besteed:

Afbakening systeembeheer – De leerlingen hebben geen toegang tot het Apple-account. Bij de optie beperkingen kunnen verschillende zaken worden afgeschermd. De praktijk zal moeten leren welke beperkingen moeten worden ingeschakeld.
Bij instellingen kan ook 'beleide toegang' worden ingesteld. Via deze instelling kan je er voor zorgen dat een leerling in een app niet kan verlaten. Ervaring leert dat er feitelijk geen afbakening nodig is. Het Apple-ID is zelfs veelal bekent bij de leerlingen. Er is tot nu toe geen misbruik van gemaakt.

Afspraken met de leerlingen – Er moeten duidelijk afspraken worden gemaakt met de leerlingen over het gebruik van de iPad. De leerlingen moeten zorgvuldig met het materiaal omgaan. De leerlingen mogen alleen gebruik maken van de apps waartoe zij toegang en opdracht hebben gekregen van hun leerkracht. Na gebruik wordt het materiaal keurig teruggelegd op de daarvoor aangewezen plaats. Er kunnen sancties worden opgelegd als leerlingen zich niet aan de afspraken houden. Bijvoorbeeld: Niet gebruik mogen maken van het materiaal voor een bepaalde tijd. 
De leerlingen gaan doorgaans uitstekend om met de iPads, een ongelukje zit echter in een klein hoekje. Als de iPad op de grond valt kan het glas breken.

Klassenmangement – Aan de leerlingen wordt uitgelegd hoe het klassenmanagement werkt betreffende de iPads.

Klassenmangement

    Gebruik van de iPad tijdens taal, spelling en rekenen.

De ipads kunnen ingezet worden bij de start, tijdens en na de methodeles. Afhankelijk van het type les kan de iPad ingezet worden, daarnaast moet er rekening gehouden worden met de niveau-indeling van de leerlingen. Als een leerling mag starten met een app, moet de leerling in de vorige les hebben aangetoond de les voldoende te hebben gemaakt. Aan de hand van een teken in het schrift kan worden aangegeven of een betreffende leerling meteen kan starten aan een app.


Overzichtstabel inzet iPad tijdens methodeles

         Type les

Niveau
 instructie - verwerking   zelfstandig werkles
 ster-leerling*
  na de verwerking
 voor, tijdens en na methodeles
 maan-leerling* 
 na de verwerking voor, tijdens en na methodeles
 zon-leerling*
 voor, tijdens en na de les 
 voor, tijdens en na de methodeles 

*
Ster = Vanaf alle niveaus, vaak opbouwend / subgroep 2
Maan = Gemiddeld niveau / basisgroep
Zon 
Bovengemiddeld niveau / subgroep 1

      Het blijft daarbij belangrijk dat alle leerlingen voldoende gelegenheid hebben om app te spelen. De leerlingen mogen in principe alleen apps spelen die toebehoren tot het vakgebied dat op dat ogenblik aan de orde is. De leerkracht kan hier van afwijken en aangeven op het whitebord welke apps nog meer gespeeld mogen worden. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan meer algemene apps, waarbij meerdere vakgebieden tegelijk geoefend worden. 

Welke app speelt de leerling precies?   

Je kan verschillende keuzes maken over welke app de leerlingen mogen spelen. Je kan daarbij een keuze maken uit vijf opties:

 1. Je kiest een specifieke app uit voor een specifieke leerling. De app-keuzetabel kan daarbij een hulpmiddel zijn;
 2. Alle leerlingen spelen dezelfde app die de leerkracht aangeeft;
 3. De leerlingen kiezen zelf een uit die behoort tot het vakgebied wat aan de orde is.
 4. De leerlingen kiezen vrij een willekeurige app vanuit alle rubrieken;
 5. Leerlingen vervolgen een app waaraan ze al eerder zijn begonnen;

Laat de leerlingen één app per keer spelen. Daarmee voorkom je dat leerlingen steeds van app naar app gaan en uiteindelijk weinig leerrendement behalen.

Hoe lang speel een leerling?

Als leerlingen voor een bepaalde tijd een app mogen spelen, kan je gebruik maken van een timer-app. Deze app kan op de achtergrond worden ingesteld voor een bepaalde tijd. Als het belletje gaat moet de leerling stoppen met spelen. Soms kan het belangrijk zijn dat de leerling het spel afmaakt. De leerlingen kunnen zelf de timer instellen, maak daarbij afspraken over hoe lang er gespeeld mag worden en wat de consequenties zijn als de leerling 'vergeten' is de timer in te stellen. Op de iPad zelf zit ook een timer, deze kan ook prima gebruikt worden. Voor het overzicht kan er ook gewerkt worden met een timer op het bord. 


1:2 iPadproject
Binnen het iBongerd project wordt er gewerkt met een 1:2 ipad verhouding. Dit houdt in dat twee leerlingen samen 1 ipad tot hun beschikking hebben. Hoewel er  meer ipads beschikbaar zijn in de groep is het verstandig om leerlingen zoveel mogelijk op dezelfde ipad te laten werken.
Op zich is een ipad een persoonlijk device. Instellingen worden gespecificeerd naar een individu.
Bij sommige apps kan je echter met een email account inloggen, zodat je toch je persoonlijke profiel kan gebruiken (bijv. Google-apps). Bij andere apps kan je een persoonlijke 'avator' (inlognaam) aanmaken. Met deze avator kan je het spel spelen en worden soms je resultaten bijgehouden. Door middel van het gamification concept ga je vervolgens steeds verder in niveau. Je moet de app wel steeds spelen op dezelfde ipad! Veel apps kan je ook gewoon spelen zonder dat er resulaten bijgehouden worden.
Ook bij het gebruik van apps voor leeractiviteiten en/of creatieve activiteiten zal je veelal gebruik moeten maken van dezelfde ipad. Dit is essentieel als je meerdere een activiteit niet in één keer afmaakt.
Organisatorisch moet je dus een structuur opzetten waarbij de leerlingen zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van dezelfde ipad.
 • Vraag: Welke twee leerlingen moet je koppelen (ipadmaatjes)? Leerlingen zijn lange tijd gekoppeld. Misschien wel het hele jaar of zelfs jaaroverstijgend. Bij de koppeling moet je denken aan: Pedagogische aspecten zoals sociale aspecten en de kwaliteiten om samen te kunnen werken samen. Didactische aspecten zoals het verschil in niveau bij de verschillende vakgebieden. In de eerste periode is de samenwerking pima gegaan tussen de iPadmaatjes. Naast de iPadmaatjes kan je ook vaak alternatieve tweetallen of groepjes maken, afhankelijk van de opdracht.

Criteria voor keuze van een educatieve app.
Hieronder vind je een aantal criteria waaraan de apps zoveel mogelijk moeten voldoen. Deze criteria zijn lang altijd haalbaar. Toch is het een manier om de kwaliteit van een app te controleren. Er kan afgeweken worden van deze criteria als de leerkracht dat nodig acht.
App-criteria
 • De app heeft een persoonlijke inlog; dit kan a.d.h.v. een e-mailadres of het invoeren van een eigen naam. Vaak kan je een Avatar kiezen. 
 • De app werkt volgens het Gamification concept.
 • Er zijn meerdere inlogs mogelijk (ten behoeve van het 1:2 concept)
 • De resultaten zijn in te zien. Het meest ideaal zou dit via een website moeten kunnen. Deze apps zijn vooralsnog niet vindbaar. De resultaten zijn wel terug te vinden in de app zelf.
 • De app werkt soepel en direct.
 • De app werkt zonder advertenties
 • De app is visueel aantrekkelijk.
 • Controleer hoeveel MB een app is. Laat dit meewegen in het besluit om een app te installeren. Een app boven de 100 MB neem veel ruimte in beslag.

Verlengde instructie
Onder het iBongerd appeltje Hulpapps zijn verschillende hulpmiddelen te vinden. Deze 'hulpapps' kunnen leerlingen zelfstandig gebruiken of de apps kunnen ingezet worden bij een verlengde instructie. 
De App ShowMe geeft je de mogelijkheid om instructie op te nemen en te delen met de leerlingen. De instructievideo's kunnen ter aller tijde bekeken worden door de leerlingen als zij de ShowMe app openen.     (Later meer)